• 1

  NEW BORN

 • 2

  HEALTH AND

 • 3

  CARE SERVİCES

 • 4

  EORUPEAN INTERNSHIP

Copyright 2019 - Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Katılımcı Seçimi

Katılımcı Profili

        Okulumuzda Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı derslerinde Bebek Bakımı, Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları, Çocuklarda Koruyucu Önlemler, Yenidoğan Sorunları, Yenidoğanın Değerlendirilmesi modüllerinde eğitimler  verilmektedir.

        Projemiz onaylandıktan sonra yurt dışı stajına katılacak öğrenci ve öğretmenlerimizin seçimi eşitlik ilkesine göre yapılması gerektiğinden dolayı, kurumumuz, öğrenci ve öğretmenlerimizin tamamına proje ile ilgili tüm bilgileri sirkü, sunum gibi çeşitli yöntemlerle duyuracaktır. Ayrıca ev sahibi kurumlar tarafından gönderilecek sunumlar, personelimize aktarılacak ve projemizin hazırlık aşaması tamamlanmış olacaktır.

        Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sağlık alanı Ebe ve Hemşire yardımcılığı dalı öğrencilerinden seçilecek, 18 kişilik öğrenci grubu kapsamaktadır. Katılımcılarımızın seçiminde adil davranılması gerektiğinden, teorik ve pratik alanlarda başarılı, yenilikleri takip eden, iletişim becerileri gelişmiş, kişi başı yıllık geliri 9000 TL’nin altında, genel not ortalaması en az 70 olan, dil sınavından en az 50 alan, 2016-2017 öğretim yılında en fazla 7 gün devamsızlık yapmış olan, okul etkinliklerinden en az 3 tanesinde görev alan, ülke içinde 300 km’lik mesafenin dışına çıkmamış, şehit ve gazi ve engelli öğrencilerimize öncelik verilecek, çoğunluğu kız öğrencilerden seçilecektir. Gruba refakat edecek alanında uzman 2 öğretmen ise, gelişme ve ilerlemeleri yakından takip eden, ekip ruhuna sahip, en az lisans mezunu, en az 3 yıl öğretmenlik yapmış, Sağlık Bakanlığı tecrübesine sahip, En az 3 hizmeti içi eğitime katılmış ve belge almış,  dil sınavından en az 60 alan, sağlık alanı öğretmeni, takdir, teşekkür ve maaşla ödüllendirilenlerin öncelik verildiği, daha önce erasmus+ kapsamında yurt dışına çıkmamış kişiler arasından seçilecektir.                              

        Katılımcı seçiminden önce aday katılımcılarımıza yönelik ilçe milli eğitim müdürlüğünden görevlendirilecek 2 ingilizce öğretmeni  ve okulumuz İngilizce öğretmeni olmak üzere 3 kişilik komisyonun hazırlayacağı temel düzeyde İngilizce sınavı, aday katılımcıların dil yeterliliklerinin tespiti amacı ile yapılacaktır. Dil sınavı katılımcılar için baraj sınavı

        Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve katılımcı seçim kriterleri okul duyuru panoları, dijital duyuru ekranı ve okul web sayfasında yayınlanarak öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgilendirilecektir.

        Hazırlamış olduğumuz bu formlarda yukarıda belirtilen şartları taşıyan katılımcılar için, katılımcı seçim kriterlerin etki düzeyleri aşağıda belirtilmiştir.

    Öğrenciler İçin:

1. Ekonomik Durum: %30

2. Genel Not Ortalaması: %20

3. Dil Sınavı: %20

4. Devamsızlık: %10

5. Okul Etkinliklerine Katılım Sayısı: %10

6. Seyahat imkânları: %10 

   Öğretmenler için:

1. Hizmet İçi Eğitim: %25

2. Dil Sınavı: %25

3. Görev Süresi: %20

4. Sağlık Bakanlığı Tecrübesi: %10

5. Mezuniyet: %10

6. Ödül: %10

       Katılımcıların belirlenmesinde temel kriterimiz proje faaliyetlerini gerçekleştirerek hedeflere ulaşmamıza katkı sağlayacak başarılı, uyumlu öğrenciler olmasıdır. Tüm katılımcılar için en önemli kıstas daha önce bu tür programa katılmamış, derslerinde not ortalaması yüksek olan, disiplin cezası olmayan, okul devamsızlığı az olan, teorik ve pratik alanlarda başarılı, arkadaşları ile uyumlu, sosyal faaliyetlere katılan,  maddi durumu iyi olmayan, stajlarda başarılı, el becerileri gelişmiş, yabancı dile ilgi duyan, takım çalışmasına yatkın, uzak coğrafyalara seyahat edemeyen ve gönüllü öğrencilerin yer aldığı çoğunluğu kız öğrencilerden, okul müdürü başkanlığında kurulan bir komisyon tarafından seçilecektir. Komisyon müdür, bir teknik müdür muavini, bir okul rehber öğretmeni, bir meslek dersleri öğretmeni ve birde proje irtibat sorumlusundan oluşacaktır.

       Komisyon yukarıda belirtilen kriterlere göre puanlama yaparak aday katımcı öğrenciler arasından puan üstünlüğüne göre 18 asil öğrenci, 9 yedek öğrenci, 2 asil refakatçi öğretmen, 2 yedek öğretmen seçecektir. Kontenjanın tamamlanamaması durumunda,  şartları tutmayan  öğrencilerimizden de puan üstünlüğüne göre seçim yapılabilecektir. Değerlendirme sonuçları okul ilan panosuna yedeklerle birlikte asılarak duyurulacaktır. Seçim sonuçları ayrıca okul ve proje web sitesinde de yayınlanacaktır.

       Katılımcıların seçimi ile ilgili bir çıkar çatışmasını önleyecek gerekli önlemler alınmıştır. Katılımcılarımızın seçim sürecindeki tüm işlemler kayıt altına alınacak ve dosyalanacaktır. Seçim sonuçlarına itirazlar aday katılımcılarımız tarafından okul müdürlüğüne yapılabilecek, itirazlara zamanında cevap verilecektir.

       Katılımcılarımız ve refakatçi öğretmenler kesinlikle ırk, din, dil, etnik köken, inanç, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın seçim kriterlerine uygunluk dâhilinde belirlenmiş gruptan oluşacaktır.

 

       Gerçekleştirmeyi planladığımız bu proje, katılımcı öğrencilerin tamamının ve çoğu öğretmenimizin ilk uluslararası deneyimi olacaktır.

 


 


 

“Bu Proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen "Erasmus+ Programı (Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Programı) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein”


 

f t g m