• 1

  NEW BORN

 • 2

  HEALTH AND

 • 3

  CARE SERVİCES

 • 4

  EORUPEAN INTERNSHIP

Copyright 2019 - Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Katılımcıların Hazırlıkları

Katılımcıların Hazırlıkları

         Projemizin etkin yürütülmesi için, kurum amirimiz ve proje yönetimi ekibimiz iyi bir koordinasyon ile zaman planlaması için ekstra çaba gösterecektir. Hazırlayacağımız etkinlik planı hareketlilik öncesi yapılacak çalışmaların sorunsuz yürütülmesi için kolaylık sağlayacaktır. Etkinlik takviminde yapılacak çalışmaların zamanı, sorumlu kişiler, faaliyet alanı vb. tablolaştırılarak paydaşların projeyi sahiplenmeleri sağlanacaktır. Proje süresince resmi ve özel kurumların desteklerini almak için proje tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.

 

        Kültürel Hazırlıklar:

        Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için ülkemizin tanıtımını ve eğitim sistemini anlatan doküman ve sunular hazırlanmış olup bu bilgi ve belgeler katılımcılarımızla paylaşılacaktır. Hareketlilik faaliyetlerinde bulunacak personellerimiz yanlarında kültürümüzü tanıtıcı malzemeler de götürecekler. Bunlar:

- Yöremizi ve Türkiye'nin tanıtıldığı afişler, kitapçıklar

- Okul tanıtım DVD: Hazırlık toplantılarında proje yönetim ekibince hazırlanacaktır.

- Bölgemize özgü küçük kültürel hediyeler,

- Resimlerlerle zenginleştirilmiş gündelik konuşmaların yer aldığı "Türkçe Dil Kitapçığı

- CD ortamında Keskin yöresel halk oyunlarının hazırlanması.

- Ülkemizin tanıtımını ve eğitim sistemini anlatan doküman ve sunular hazırlanmış olup bu bilgi ve belgeler katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

-Yurt dışı ortağımız olan Bethesda Children Hospital gidilecek ülkenin tanıtımını ve eğitim sistemini anlatan bir sunu hazırlayıp stajyerlere bilgi verilecektir. Bu sunuda gidilecek olan ülke hakkında her türlü bilgi verilmeye çalışılarak katılımcılar en üst düzeyde hazırlanmaya çalışılacaktır.

 

       Dil Hazırlığı:

-Hareketlilik öncesinde bütün katılımcılara 40 saat temel ve mesleki İngilizce kursu İngilizce öğretmenimiz tarafından verilecektir. Aynı zamanda bu kurs belgelendirilecektir. İngilizce dil eğitimi sayesinde katılımcılarımız olan öğrenci ve öğretmenlerimiz, seyahat ve eğitim sürecince daha iyi iletişim kurabilecek, Avrupa'da eğitim alırken duyacakları terimlere aşina olmuş olacaklar ve eğitimlerini daha faydalı geçirecekler. Ayrıca yabancı dil öğrenmenin en etkili metotlarından birisi olan yerinde, yaşayarak öğrenme olması münasebetiyle katılımcıların, mesleki alanla alakalı ve pratiğe yönelik 20 saat İngilizce, 10 saat Macarca dil eğitimleri, Macaristan’da 3 hafta süreyle yurt dışı ortak kurumumuz olan BVHSZC Kanizsay Dorottya Szakképzö Iskolája/ Healthcare Vocational School tarafından karşılanacaktır.

-Katılımcılarımıza için akıllı çeviri programları uygulamalı olarak tanıtılacaktır.

- Dil eğitimi konusunda ayrıca İngilizce öğretmenimizin belirleyeceği çevrimiçi dil eğitimi veren internet sitelerinden katılımcılarımızın faydalanması sağlanacaktır.

 

        Risk Önlemeye yönelik hazırlıklar:

- Risk Planı yapılacak.

- Katılımcılar için kapsayıcı bir sağlık ve seyahat sigortası yaptırılacak.

- Okul idaresi ve tüm katılımcılar arasında "Verimlilik Sözleşmesi" imzalanacak.

-Faaliyetlerde gerekli olan ihtiyaçların belirtildiği ihtiyaç listesi hazırlanacaktır.

-İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen İş güvenliği ve Sağlığı uzmanı tarafından İş Başında Güvenlik eğitimi, hareketlilikten önce düzenlenecektir.

-Katılımcıların sürekli bilgilendirilmeleri amacıyla mail, facebook ve watsapp ve grupları oluşturulacak.

-Proje sahibi kurum, katılımcılar ve yurt dışı ortak kurumlar arasında önceden planlanan sözleşmeler imzalanacak.

      Hareketliliğe katılan personelin yeniden entegrasyonunun desteklenmesi ve paydaşlarımıza yarar sağlayacak şekilde katılımcıların kazandıkları yeni becerilerin geliştirilmesi açısından hazırlık toplantılarının öneminin bilincindeyiz.

      Katılımcılar ile Hazırlık Toplantıları ve Rehberlik: Proje uygulama planı çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin aylık periyotlarla bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapılacaktır Bu toplantılar hareketliliklerden önce hafta da bir düzenlenecektir.

      Bu toplantılarda:

  *Türkçe İngilizce/Macarca olarak hazırlanmış bölgenin önemli tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini tanıtıcı kitapçıklar, afişler ve resimler, Turizm Bakanlığı ve Kırıkkale Valiliği, Keskin İlçe Kaymakamlığı ve Turizm Müdürlüklerinden temin edilerek katılımcılara verilecektir.

*Lojistik ve yasal konular ile ilgili iş ve işlemler karara bağlanacaktır.

*Yurt dışı ortaklarımızdan gönderilen formlar doldurulacak, istenilen bilgi ve belgeler hazırlanacaktır.

*Ortağımız olan ülkeye de mesleki deneyimlerimizi en güzel bir şekilde aktarabilmek için gerekli görev dağılımı yapılacaktır.

 

* Öncelikle ülkemizdeki mevcut olan sağlık sistemi içerisindeki  Yeni doğan bakımı konusunda hemşire ve ebelerin rolü, eğitim hizmetlerinin bugünkü durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilecektir. Alıcı ülkenin bu proje konusu hakkındaki sağlık sistemi, hizmetlerin yürütülmesinde hemşire ve ebelerin rolü, yeni doğan bakımı konusunda alıcı ülkede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

 


 


 

“Bu Proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen "Erasmus+ Programı (Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Programı) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein”


 

f t g m