• 1

  NEW BORN

 • 2

  HEALTH AND

 • 3

  CARE SERVİCES

 • 4

  EORUPEAN INTERNSHIP

Copyright 2019 - Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Haberleri

ÖĞRENCİ/ÖĞRETMEN SEÇİM KRİTERLERİ TOPLANTISI

        Proje Koordinatörü ve müdür yardımcımız Kadir DOĞRU Proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Buna göre 01.11.2017 tarihi itibari ile hibenin okulumuz tarafından imzalanarak ulusal ajansa gönderildiğini, proje faaliyetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin başarı ile yapıldığını belirtti.

 

AY

HAFTALAR

ETKİNLİK

SORUMLU

ÖĞRENME ALANI

 

UYGULAMA

EKİM

1.HAFTA

Proje Faaliyetlerini Planlama

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

2.HAFTA

Etkinlik Kontrol Çizelgesi

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

3.HAFTA

Logo yarışması ve Proje logosu oluşturma.

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

3.HAFTA

Proje Broşürü

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

4.HAFTA

Proje Web Sitesi

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

4.HAFTA

Proje Afişi

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

KASIM

1.HAFTA

Proje Tanıtım Sunusu

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

1.HAFTA

Hibe Sözleşmesi İmzalama

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

2.HAFTA

Proje Tanıtım Semineri

Erasmus+ Proje Ekibi

Y. Doğan Sağlığı

Uygulandı

 

Proje faaliyetleri kapsamında hareketlilik öncesi, hareketlilik ve hareketlilik sonrasında

yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

2.      Okul müdürümüz Harun BAKÇEPINAR Proje yazım aşamasında hareketlilik tarihleri olarak 22 Temmuz-11 Ağustos tarihleri olarak belirlenmişti. Fakat Yurt Dışı Ev Sahibi ortak kurumların o tarihlerde tatil olmasından dolayı hareketlilik tarihlerinin 15 Nisan- 05 Mayıs tarihleri arasında olacağını belirtti.

3.      Öğrenci ve Öğretmen Seçim kriterlerinin belirlenmesine geçildi. Sağlık alan öğretmenimiz Mehmet SERTDEMİR ve Mustafa ARI projeyi incelediklerini ve projede belirtilen seçim kriterlerinin objektif ve adil olduklarını belirttiler. Yapılan oylamada projede belirtilen seçim kriterleri aynen kabul edildi. Buna göre:

Okulumuzda Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı derslerinde Bebek Bakımı, Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları, Çocuklarda Koruyucu Önlemler, Yenidoğan Sorunları, Yenidoğanın Değerlendirilmesi modüllerinde eğitimler  verilmektedir. 

        Projemiz onaylandıktan sonra yurt dışı stajına katılacak öğrenci ve öğretmenlerimizin seçimi eşitlik ilkesine göre yapılması gerektiğinden dolayı, kurumumuz, öğrenci ve öğretmenlerimizin tamamına proje ile ilgili tüm bilgileri sirkü, sunum gibi çeşitli yöntemlerle duyuracaktır. Ayrıca ev sahibi kurumlar tarafından gönderilecek sunumlar, personelimize aktarılacak ve projemizin hazırlık aşaması tamamlanmış olacaktır. 

        Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sağlık alanı Ebe ve Hemşire yardımcılığı dalı öğrencilerinden seçilecek, 18 kişilik öğrenci grubu kapsamaktadır. Katılımcılarımızın seçiminde adil davranılması gerektiğinden, teorik ve pratik alanlarda başarılı, yenilikleri takip eden, iletişim becerileri gelişmiş, kişi başı yıllık geliri 9000 TL’nin altında, genel not ortalaması en az 70 olan, dil sınavından en az 50 alan, 2016-2017 öğretim yılında en fazla 7 gün devamsızlık yapmış olan, okul etkinliklerinden en az 3 tanesinde görev alan, ülke içinde 300 km’lik mesafenin dışına çıkmamış öğrencilerin öncelik verileceği, şehit ve gazi ve engelli öğrencilerimize öncelik verilecek, çoğunluğu kız öğrencilerden seçilecektir. Gruba refakat edecek alanında uzman 2 öğretmen ise, gelişme ve ilerlemeleri yakından takip eden, ekip ruhuna sahip, en az lisans mezunu, en az 3 yıl öğretmenlik yapmış, Sağlık Bakanlığı tecrübesine sahip, En az 3 hizmeti içi eğitime katılmış ve belge almış,  dil sınavından en az 60 alan, sağlık alanı öğretmeni, takdir, teşekkür ve maaşla ödüllendirilenlerin öncelik verildiği, daha önce erasmus+ kapsamında yurt dışına çıkmamış kişiler arasından seçilecektir.                             

        Katılımcı seçiminden önce aday katılımcılarımıza yönelik ilçe milli eğitim müdürlüğünden görevlendirilecek 2 ingilizce öğretmeni  ve okulumuz İngilizce öğretmeni olmak üzere 3 kişilik komisyonun hazırlayacağı temel düzeyde İngilizce sınavı, aday katılımcıların dil yeterliliklerinin tespiti amacı ile yapılacaktır. Dil sınavı katılımcılar için baraj sınavı olacaktır.   

         Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve katılımcı seçim kriterleri okul duyuru panoları, dijital duyuru ekranı ve okul web sayfasında yayınlanarak öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgilendirilecektir. 

        Hazırlamış olduğumuz bu formlarda yukarıda belirtilen şartları taşıyan katılımcılar için, katılımcı seçim kriterlerin etki düzeyleri aşağıda belirtilmiştir.

      Öğrenciler İçin:

 1. Ekonomik Durum: %30

2. Genel Not Ortalaması: %20

3. Dil Sınavı: %20

4. Devamsızlık: %10

5. Okul Etkinliklerine Katılım Sayısı: %10

6. Seyahat imkânları: %10

 

   Öğretmenler için:

 1. Hizmet İçi Eğitim: %25

2. Dil Sınavı: %25

3. Görev Süresi: %20

4. Sağlık Bakanlığı Tecrübesi: %10

5. Mezuniyet: %10

6. Ödül: %10

           Söz alan okul müdür yardımcımız Murat ULUGÜLER seçim kriterlerine disiplin suçu almamış olma şartının da eklenmesinin gerekli olduğu belirtti ve bu görüş oy birliği ile kabul edildi.

           Proje koordinatörü Kadir DOĞRU Öğrenci seçimi için öğrencilere ve velilere bilgilendirme ve duyuruların yapıldığını ayrıca öğrenci bilgilendirme semineri düzenlendiğini ve başvuru formlarının öğrencilere dağıtıldığını belirtti. Ayrıca öğrenci seçim dil sınavı için görevlendirme yazısının ilçe milli eğitime yazıldığını söyledi.

           İngilizce öğretmenimiz Sema AVCI dil sınavının baraj sınavı olacağından dolayı sınavın komisyon marifeti ile yapılmasının öğrenci seçiminin adil olması açısından çok iyi olduğunu belirtti.

 Okul müdürümüz Harun BAKÇEPINAR komisyon marifeti ile seçilecek öğrencilerimizin velilerinin iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

            Okul müdürümüz Harun BAKÇEPINAR gündem dışı söz almak isteyenin olup olmadığını sordu. Projede aktif gören alan idareci ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür etti. Toplantı iyi dilek ve temennilerle son buldu. 

 

 

 


 

“Bu Proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen "Erasmus+ Programı (Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Programı) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein”

f t g m